Om Klubben


Kontaktperson
Pierre Grönskog telefon 070-768 68 68

Webmaster
Robin Siri

Tävlingsverksamheten
Michael Öberg
Lennart "Lelle" Lindström

Shop
Helena Höglund

Informationsansvarig
Birgitta Birath

Postadress
Tibble Karateklubb
c/o Ordf. P Grönskog
Solsta 6 
186 95 Vallentuna

Besöksadress
Tibblehallen 
Sal 3 & 4 


PlusGironummer 
240640-3


Godkänd och organiserad
Tibble Karateklubb är godkänd av Svenska Riksidrottsförbundet och tillhör Svenska Karateförbundet. Klubben tillhör även stilorganisationen Wado International Karate-Do Federation WIKF. Hör gärna av dig om du har några frågor.

Stadgar

Stadgar_Tibble_Karateklubb_2012-04-22


Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014