Hem‎ > ‎Nyheter‎ > ‎

Årsmöte Tibble Karateklubb

skickad 27 feb. 2017 08:56 av Tibble Karateklubb   [ uppdaterad 27 feb. 2017 08:56 ]
Hej,

Tibble Karateklubbs styrelse inbjuder härmed till årsmöte den 22 mars. Samtliga medlemmar i klubben är varmt välkomna till mötet.

Tid: 19.00-20.00
Plats: Tibblehallen, klubbrummet

Årsmötets dagordning:
 • §1   Mötets öppnande 
 • §2   Val av mötesordförande 
 • §3   Val av mötessekreterare 
 • §4   Val av person att justera protokollet 
 • §5   Godkännande av dagordning 
 • §6   Fastställande av röstlängd 
 • §7   Årsmötets behöriga utlysande 
 • §8   Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
 • §9   Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning 
 • §10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse 
 • §11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
 • §12 Val av ordförande
 • §13 Val av kassör
 • §14 Val av övriga ledamöter
 • §15 Val av suppleanter
 • §16 Val av revisor
 • §17 Val av valberedning 
 • §18 Övriga frågor
 • §19 Mötets avslutande
Välkomna!
Styrelsen