Styrelse

Här är en lista över de personer i klubben som har valts eller utsetts till särskilda uppgifter.

Kontaktperson: Pierre Grönskog telefon 070-768 68 68

Tibble Karateklubbs styrelse:
Ordförande: Pierre Grönskog
Ledamot, tillika Chefsinstruktör: Michael Öberg
Sekreterare: Birgitta Birath
Kassör och medlemsregister: Hartvig Rygaard
Ledamot: Lennart "Lelle" Lindström