Avgifter

Avgiften för en termin är: 
• Barn: 1000:-
• Vuxen: 1400:-
• Stödmedlem oavsett ålder: 150:- 

OBS! Från det år man fyller 16 år räknas man som vuxen!

Terminsavgiften inkluderar medlemsavgiften och träningsavgiften och omfattar medlemskap i RF och ett specialidrottsförbund (Karateförbundet) samt en försäkring för olycksfall.
 
För att få träna i Tibble Karatekubb krävs att du betalar träningsavgiften (det enda undantaget är "prova-på") samt att du är registrerad i klubbens medlemsregister. Betalning sker mot faktura och på klubbens PlusGiro-konto 240640-3. Ange namn och fakturanummer! e-inbetalning är helt OK