Tävlingsanmälan

Så anmäler du dig till en tävling
1 Skriv upp er på listan för ”Tävlingsanmälan” som sitter uppsatt på vanlig plats i vår träningslokal. På tävlingsanmälan står också sista anmälnings- och betaldatum, efter det plockas listan ner.

2 Listan är uppdelad i två delar en för individuell tävlan och en för lag (ni som tävlar både individuellt och i lag skriver alltså upp er på två ställen)

3 Ålder, betyder ålder på tävlingsdagen

4 Vikt och längd behöver bara fyllas i av dem som tävlar i Kumite

5 Betalning:
a. Kryssa i betalkolumnen
b. Lägg 200 kr i ett kuvert och skriv namn på kuvertet. Lägg det i brevinkastet för betalningar i vårt klubbrum (skylt kommer att sättas upp var i klubbrummet brevinkastet finns och kuvert kommer att finnas i hyllan vid TVn)

Observera att det är bara de som fyllt i tävlingsanmälan och betalt enligt ovan före sista anmälnings- och betaldatum/tid som kommer att få åka på tävlingen.